Fysiikan ja kemian harjoituksia liittyen alla olevaan opintoon

  • Yhteiset tutkinnon osat / 400013 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) / 400013FK Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen (2 osp)