Automaatiojärjestelmä voi olla yksittäinen ohjelmoitava logiikkalaite, yksittäinen tietokone kuten Kemian osaston vesiprosessin automaatiojärjestelmä tai vaikka koko tehtaan toiminnan ohjaamiseen tarkoitettu järjestelmä.

Kokonaisen tehtaan, esimerkiksi paperitehtaan, tuotannollista toimintaa ohjaavan automaatiojärjestelmän keskusyksikkönä toimii valvomoasema, joka rakentuu teollisuusstandardin mukaisesta PC-laitteistosta ja laitteistoon liitetyistä erillisistä I/O-yksiköistä.

Valvomoaseman I/O-yksiköihin on kytketty tehtaalle menevät ohjausväylät, jotka voivat olla rakenteeltaan joko kuparikaapeliperustaisia parikaapeliväyliä tai joissakin tapauksissa myös valokuituyhteyksiä.

Tehtaalle menevät ohjausväylät, joista käytetään myös nimitystä kenttäväylä, liittävät kentällä olevat ohjausyksiköt sekä yksittäiset toimilaitteet ja anturit valvomotietokoneisiin.

 Lähde OPH:n materiaali.

Automaatiojärjestelmä

Kenttäväyläjärjestelmän hierarkkinen jako:

  • Alimmalla eli kenttälaitetasolla ovat yksittäiset ohjausyksiköt, lähettimet, anturit ja mittalaitteet sekä prosessia ohjaavat toimilaitteet. 
  • Seuraavalla tasolla ovat ohjainyksiköiden, säätimien ja toimilaitteiden ohjauksia kontrolloivat logiikkayksiköt.
  • Ylimmälle tasolle sijoittuvat mm. valvomotietokoneet, erilliset ohjauspäätteet ja hälytyskirjoittimet. Ylimmältä tasolta voidaan liittyä myös lähiverkkoon ja mahdollisesti Internetiin.

Automaatiojärjestelmän nykyvaatimuksia

  • Jäljitettävyys eli kaikista muutoksista tulee jäädä jälki järjestelmään. Tällöin tarvittaessa tiedetään kuka on tehnyt mitä ja minkä tuotantoerän kanssa.
  • Turvajärjestelmä integroituu automaatiojärjestelmään eli perinteiset turvareleet on korvattu ohjelmoitavalla turvajärjestelmällä.
  • Korkea toimintavarmuus: Prosessilaitteita ja niiden tiedonsiirtoa varmistavia älylaitteita kahdennetaan, prosessit voidaan jakaa itsenäisiin rinnakkaisiin linjoihin, kenttäväylä on toteutettu renkaana tai kahdennettuna väylänä, valvomo voi olla kahdennettu
  • Automaatiotoimituksissa käytetään elinkaarisopimuksia, joka kattaa automaatiojärjestelmän päivittämisen sovituin väliajoin sekä ylläpitopalveluita, joilla varmistetaan järjestelmän käytettävyys.

 

Viimeksi muutettu: keskiviikko 12. joulukuu 2018, 12.27