Säätöpiiri

Automaatiotekniikassa peruskäsite on säätöpiiri, jonka ymmärtäminen on yksi automaatiotekniikan tärkeimmistä asioista.

SÄÄTÖPIIRI YLEISESTI
Säätöpiiriajattelussa lähdetään tilanteesta, että on kohde, ilmiö, josta ollaan kiinnostuneita. Tästä ilmiöstä halutaan kerätä tietoja. Tämä tietojen kerääminen tapahtuu mittaamalla.

Lisäksi on oltava tavoite, mihin pyritään. Tällöin mittausta verrataan tavoitteeseen. Jos mittaus ei ole tavoitteessa, tehdään tarvittava korjaustoimenpide.

Tämä tapahtuma, mittaus -> mittauksen vertailu tavoitteeseen -> korjaustoimenpide, on nimeltään säätöpiiri.

SÄÄTÖPIIRI JA TERMISTÖ

Automaatiotekniikan termeillä ilmaistuna säätöpiirin

  • kohdetta, ilmiötä sanotaan säädettäväksi suureeksi, koska kohdetta myös säädetään
  • mittausta sanotaan mittausviestiksi tai mittaussignaaliksi (measure, input)
  • tavoitetta asetusarvoksi tai ohjearvoksi (setpoint)
  • laitetta, joka vertaa mittausta ja asetusarvoa toisiinsa, säätimeksi (control)
  • korjaustoimenpidettä, jolla pyritään saamaan mittaus asetusarvoon, ohjaukseksi (output)
  • ja koko säätöpiiriä takaisinkytketyksi säädöksi.
Viimeksi muutettu: torstai 8. marraskuu 2018, 11.02