Säädin on säätöpiirin aivot. Säätimen sisään syötetään asetusarvo (A) ja mittaus (M). Säädin laskee niiden eron (E). Eron ja matemaattisen kaavan avulla säädin laskee tarvittavan ohjauksen ja lähettää sen toimilaitteelle.

Matemaattisen kaavan sisältö säätimen sisällä riippuu siitä, mikä säätömuoto on valittu käyttöön. Yleisimmät säätömuodot ovat P, PI, PD tai PID.

Säätimen sisus

Siemensin säädinAUTOMAATILLA AJO

Kun säädin on automaatilla (A), prosessinhoitaja syöttää säätimen nappuloista asetusarvon ja säädin laskee sen perusteella tarvittavan ohjauksen. Ts. säädin hoitaa asetusarvon annon jälkeen, että mittaus pysyy asetusarvossaan. Jos näin ei tapahdu, säädin on viritettävä ko. säätötilanteeseen sopivaksi.

Jos kuvan säädin olisi automaatilla, käsikuvakkeen alla olevan kuvakkeen valo palaisi ja asetusarvoa muutettaisiin SP-W painikkeilla.

KÄSIAJO

Kun säädin on käsiajolla (M), prosessinhoitaja muuttaa säätimen nappuloista suoraa oman arvion mukaan ohjaussignaalia, joka menee toimilaitteelle.

Kuvan säädin on käsiajolla (valo palaa käsikuvakkeen vieressä), jolloin ohjausta muutetaan OUT-Y painikeilla.

Pv=process value eli x on mittaus (vasen, punainen patsas)
SP=setpoint eli w on asetusarvo (oikea, vihreä patsas)
Numeroarvo 25,0 on asetusarvo, koska valo palaa w:n oikealla puolella.

Senast ändrad: torsdag, 8 november 2018, 11:04