Prosessiteollisuuden perustutkinto

106323 Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen (40 osp)

PI-kaaviot ja säätäminen (4 osp)

Verkkomateriaalissa tutustutaan prosessiteollisuuden säätöpiireihin ja -laitteistoihin

  • säätöpiiri ja sen osat
  • PI-kaaviot
  • säädön hyvyys, virittäminen, säätötavat ja kehittyneet säädöt
  • automaatiojärjestelmän rakenne

Ammattitaitovaatimuksena on, että opiskelija kiitettävällä tasolla

1. käyttää ja valvoo prosessilaitteita

(K) tunnistaa prosessiautomaation ja automaation kenttälaitteita, seuraa niiden toimintaa ja reagoi poikkeustilanteisiin ohjeiden mukaisesti

(K) käyttää säätöpiiriä automaatti- ja käsiajolla, ottaa huomioon peruslukitusten vaikutukset, ymmärtää säätöpiirien automaattiohjauksen periaatteen, tietää säätöparametrien merkityksen ja tulkitsee lukitustietoja.

2. ohjaa ja valvoo työalueensa prosessia

(K) ohjaa ja säätää itsenäisesti prosessia, osaa hyödyntää tietojärjestelmiä ja tekee päätelmiä tiedon oikeellisuudesta

(K) käyttää itsenäisesti automaatio-ohjauksia tai automaatiojärjestelmiä, tunnistaa hälytykset ja niiden syyt, tulkitsee toimenpide-, hälytys- ja trendiarvoja sekä tekee tarvittavat ohjaus- ja säätötoimenpiteet.