Opiskelija itse ilmoittautuu verkko-opinnolle

  • On huomattava, että verkko-opinnoissa opiskelijalta vaaditaan kykyä opiskella itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. Häneltä edellytetään myös Pinjan ja keskeisten tietoteknisten taitojen osaamista. 
  • HOKS -keskustelun yhteydessä opiskelija vastuuopettajan kanssa suunnittelee, minkä verkko-opinnon valitsee.
  • Valinnan jälkeen opiskelija ottaa yhteyttä Keudan sähköpostilla verkko-opinnon opettajaan (= ilmoittautuminen) ja laittaa sähköpostiviestin kopiona myös omalle vastuuopettajalleen. Ilmoittautumisen yhteydessä hän ilmoittaa oman ryhmätunnuksen.