Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen (1 osp)

Tämä on ns. non-stop -verkko-opinto, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuopettajan HOKS -keskustelussa sovitaan, että opiskelija suorittaa opinnon verkko-opintona. Sen jälkeen

  • vastuuopettaja kirjaa opiskelijan HOKSin johtopäätökseen tutkinnon osalle, että opiskelija tekee ko. opinnon verkossa. esim. ”Ohjataan hankkimaan osaamista oppilaitosmuotoisena” ja lisätietoihin, että mitä opintoja tehdään verkossa.

  • opiskelija ilmoittautuu sille toimipisteen opinto-ohjaajalle, joka on nimetty hoitamaan tätä opintoa.

Verkko-opinnon tekijät: Sari Aarnio, Outi Kari, Petra Karvonen, Jukka Maja


  • Opettaja: Marja Friberg