Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen (1 osp)

Tämä verkko-opinto on ns. non-stop -verkko-opinto, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuopettajan HOKS -keskustelussa sovitaan, että opiskelija suorittaa opinnon verkko-opintona. Sen jälkeen

  • vastuuopettaja kirjaa opiskelijan HOKSin johtopäätökseen tutkinnon osalle, että opiskelija tekee ko. opinnon verkossa. esim. ”Ohjataan hankkimaan osaamista oppilaitosmuotoisena” ja lisätietoihin, että mitä opintoja tehdään verkossa.
  • opiskelija lähettää verkko-opinnon opettajalle ilmoittautumisviestin Keudan sähköpostilla. Lisäksi hän lähettää saman viestin kopiona myös omalle vastuuopettajalleen.
  • Verkkokurssilla on otettu käyttöön Turnit-ohjelma. Se tarkistaa opiskelijan palauttamat vastaukset ja löytää samankaltaiset tekstikohdat, jotka on otettu esim. kaverin tehtävästä, nettisivuilta, Wikipediasta jne. Opiskelija näkee myös tekstinsä samankaltaisuudet ja voi korjata ne tehtäväänsä ennen kuin opettaja ne arvioi.

Verkkokurssin tekijät: Tiina Myrsky