Harjoitukset liittyvät alla olevaan opintoon

  • Yhteiset tutkinnon osat / 400012 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) /400012AI2 Viestintä- ja vuorovaiktus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)