Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakollinen (4 osp) 


  • Opettaja: Maria Seppänen