Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • toimia oppimisprosessin mukaisesti ohjaustyössään
  • toimia erilaisissa ohjaustilanteissa
  • edistää oppimista osallistumalla toiminnan suunnitteluun, toteuttamisen ja arviointiin
  • käyttää erilaisten oppimistilanteiden ohjaamiseen sopivia menetelmiä
  • havaita, tukea ja ohjata oppimisvaikeuksissa
  • toimia vertaistyössä ja moniammatillisessa verkostotyössä
  • arvioida ja kehittää ammatillisuuttaan

  • Opettaja: Johanna Lehtovuori