Keuda Koulutuspalvelut Oy toteuttaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa uudenlaisen täsmäkoulutuksena järjestettävän asiantuntija-ja päällikkövalmennuksen.

Koulutus antaa osallistujalle valmiudet toimia erilaisissa organisaatioiden turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämis- ja johtamistehtävissä.


Koulutus on tarvelähtöistä. Riskit muuttuvat ja turvallisuusvaatimukset kasvavat. Tarve uudenlaiselle osaamiselle sekä lisähenkilöstölle on olemassa, koska:

 • Turvallisuusalalle ja turvallisuustehtäviin tarvitaan uutta henkilöstöä
 • Turvallisuudelle asetetut lainsäädännölliset ja muut vaatimukset turvallisuuden osalta ovat  tiukkenemassaTurvallisuusuhat sekä riskit ovat jatkuvassa  muutoksessa ja siksi tarvitaan paljon uudenlaista osaamista ja erityisesti moniosaamista
 • Turvallisuusperehdytyksen, -koulutuksen, -tarkastuksen toteutustavat muuttuvat – esimerkiksi alan virtualisoituminen
 • Työelämässä on paljon kokeneita henkilöitä, jotka pohtivat siirtymistä lopputyöuran ajaksi uusiin työtehtäviin ja jotka ovat sopivia turvallisuusalan tehtäviin
 • Työttömyysuhan alla olevia, turvallisuustehtäviin sopivia henkilöitä on myös paljon
 • Työelämässä on paljon henkilöitä, joiden tehtävänkuvaan on lisätty turvallisuusvastuut ja –tehtävät, mutta he eivät  ole saaneet turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyvää kunnon koulutusta
 • Nykyisten toimijoiden korkea keski-ikä ja  eläköitymiset vaativat reagointia
Koulutus kestää 16 päivää: peruskoulutus 10 päivää  ja erikoistumiskoulutus 6 päivääKoulutus toteutetaan tiiviissä aikataulussa puolen vuoden sisällä.

Kullekin osallistujalle laaditaan yksilöllinen koulutussuunnitelma tehtyjen erikoistumisopintovalintojen mukaisesti.

Peruskoulutuksessa keskitytään johtamis- sekä riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamistaitojen kehittämiseen. Koulutuksen jälkeen on tentti ja sen  hyväksytysti suorittanut saa todistuksen johtamiskoulutusosuudesta.


Tämän  osallistuja jatkaa valitsemaansa erikoistumiskoulutukseen:

 • ​Kokonaisvaltainen riskienhallinta
 • Varautuminen, valmiussuunnittelu, jatkuvuuden hallinta sekä kriisijohtaminen ja –viestintä
 • Varautuminen, valmiussuunnittelu, jatkuvuuden hallinta sekä kriisijohtaminen ja –viestintä
 • Työturvallisuus ja työhyvinvointi
 • Tietoturvallisuus, tietosuoja sekä kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
 • Rakennustyömaaturvallisuus ja turvallisuuskoordinaattoritoiminta
 • Paloturvallisuus ja pelastustoiminta

Erikoistumiskoulutuksen jälkeen on tentti, jonka hyväksytysti suorittanut saa koulutuksesta osallistumistodistuksen. 

 • Lärare: Anne Vuorinen