Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
400012VVTDY Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen (2 osp).