Lääkelaskut Moodlessa - materiaali on tehty tukemaan lääkelaskujen opiskelua ja kertaamista joustavasti lähiopetuksessa ja itse/etäopiskeluna. Se sisältää 11 tentti-työkalulla tehtyä osioiden aiheisiin liittyvää verkkotestiä. Testit generoivat laskutehtäviä eri lähtöarvoilla ja niitä voi tehdä niin paljon kuin on tarvetta. Testit täytyy suorittaa hyväksytysti asetetussa järjestyksessä, jotta voi siirtyä seuraavaan osioon. 

Creative Commons -lisenssi

Lääkelaskut Moodlessa, jonka tekijä on Jani Hovi, Saimaan ammattiopisto Sampo, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.