Tänne on siirretty vanhan verkko-opinnot. Opinnoilla voi olla vielä opiskelijoita, joilla suoritukset ovat kesken.