Viljelytöiden toteuttaminen avomaalla sisältää tietoa maan kasvukunnon ylläpitämiseen liittyviä asioita ja tietoa avomaalla kasvatettavista vihanneksista ja yrteistä.

- Maan viljavuuden ylläpitäminen ja parantaminen

- Kasvien ravinnetarpeesta huolehtiminen hyvälaatuisen ja riittävän satotason saavuttamiseksi

- Kasvinsuojelussa näkökulma on ennakoivassa kasvintuhoojien (taudit, tuholaiset ja rikkakasvit) hallinnassa. 

- Avomaan vihannesten ja yrttien osalta aiheita käsitellään kasvukauden etenemisen näkökulmasta.

- Viljelytöiden suunnittelussa huomioidaan  työskentelyn oikea-aikaisuus ja ympäristö. Avomaalla kasvatettavia vihanneksia ja yrttejä käsitellään. kasvi- ja kasviryhmäkohtaisesti.

Tässä yhteydessä näkökulma on luomumenetelmissä ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä.

Tosin on huomioitava, että kasvit kasvavat periaatteessa samalla tavalla tuotetaan niitä tavanomaisin - tai luomumenetelmin.

Viljelykoneiden ja -laitteiden käyttäminen linkitetään tiiviisti tähän kokonaisuuteen