Kurssilla syvennytään vihannesten ja koristekasvien tuotantoon katetuissa olosuhteissa. Opitaan, miten kasvien kasvua hallitaan eri kasvutekijöitä säätelemällä. Perehdytään erilaisiin kasvualustoihin sekä kasvihuonekasvien lannoitukseen ja kasvualustojen ravinnetilan seurantaan. Opettelemme tekemään tuotannon suunnittelua ja viljelysuunnitelmia eri kasveille.