Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)

Työelämässä toimiminen, valinnainen (3 osp)

Tämä verkko-opinto on ns. non-stop -verkko-opinto, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuopettajan HOKS -keskustelussa sovitaan, että opiskelija suorittaa opinnon verkko-opintona. Sen jälkeen

  • vastuuopettaja kirjaa opiskelijan HOKSin johtopäätökseen tutkinnon osalle, että opiskelija tekee ko. opinnon verkossa. esim. ”Ohjataan hankkimaan osaamista oppilaitosmuotoisena” ja lisätietoihin, että mitä opintoja tehdään verkossa.
  • opiskelija lähettää verkko-opinnon opettajalle ilmoittautumisviestin Keudan sähköpostilla. Lisäksi hän lähettää saman viestin kopiona myös omalle vastuuopettajalleen.

 

Verkko-opinnon tekijä: Sini Kettunen

  • Opettaja: Heli Lehtilä-Salmi