VALMA, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

40000312 Kotitalouden perusosaamisen vahvistaminen (1 osp)


Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Mikäli yrität tavoitella peruskoulun päättötodistuksen arvosanasi korottamista, niin kaikki kurssin tehtävät tulee olla tehtyinä ja palautettuina ja tämän lisäksi opettajan arvio kiinnittää huomiota etenkin tekstitehtävien ja käytännön tehtävien tasoon. Arviota verrataan peruskoulun arvosanaan 8.

KURSSIN OSAAMISTAVOITTEET 

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on

  • kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia  
  • edistää kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi  
  • luoda perustaa opiskelijan kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä 
  • kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen

Kurssin tekijä: Kaisa Tolvanen

Kurssin opettaja v. 2019: Kaisa Tolvanen