Yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

1018 3D -tuotteen suunnitteleminen ja tulostaminen (10 osp)

Tekniikan alat: Puu, Kone ja metalli, Sähkö ja automaatio, Verhoilu ja sisustus

Verkko-opinto sisältää tarvittavat tiedot 3D-tulostamisen perusteiden hallitsemiseen. Painotus on käytännön tekemisessä. Tulostuksen teoriaa ja taustaa käydään läpi sen verran, että opiskelija saa kokonaiskuvan siitä, mistä 3D-tulostaminen on lähtöisin.

Itse tulostaminen syventää opiskelijan osaamista ja mahdollistaa opitun soveltamisen omassa kouluympäristössä. Opinnon aikana opiskelija oppii myös ideoimaan omaan alaan liittyvää 3D-tulostamista ja tekemään valintoja 3D-mallinnuksessa ja tulostamisessa.

  • Opettaja: Jouni Kemppinen