Yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

1018 3D -tuotteen suunnitteleminen ja tulostaminen (10 osp)

Media-ala

3D-tulostuskurssi sisältää tarvittavat tiedot 3D-tulostamisen perusteiden hallitsemiseen. Painotus on käytännön tekemisessä, tulostuksen teoriaa ja taustaa käydään läpi sen verran, että opiskelija saa kokonaiskuvan siitä mistä 3D-tulostaminen on lähtöisin.

Itse tulostaminen osana kurssia syventää opiskelijan osaamista ja mahdollistaa opitun soveltamisen omassa kouluympäristössä, vaikka kurssi itsessään onkin jatkuva verkkokurssi. Kurssin aikana opiskelija oppii ideoimaan omaan alaan liittyvää 3D-tulostamista ja tekemään valintoja 3D-mallinnuksessa ja tulostamisessa.