–* hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa

 

–* suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan

 

–* ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia
–* käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita
–* tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä

–* toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen

–* hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan

 

–* hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia

–* laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta
–* ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä

–* käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat

–* ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä

–* arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan

–* edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
  • Teacher: Minna El Haouzi