Ammattikäytännöt ja yrittäjyys 2B - teoriaosuus
Opettaja: Kari Autero
Ryhmä: 8ku15v2