Tämä on Yritoiminta ja markkinointi, Yrittäjyys 2014 tutkintosivusto. Täällä tutkinnonsuorittajat palauttavat tutkintosuunnitelmansa henkilökohtaiseen palautuskansioon. Arvioijta voivat käydä tutustumassa suunnitelmiin ja antaa palautetta.

  • Opettaja: Tuija Näriäinen