Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • tehdä korjuusuunnitelman työmaalle metsänhoitosuositusten, säädösten ja sertifiointiohjeiden mukaisesti
  • korjata, mitata, lähikuljettaa ja varastoida energia- ja ainespuuta yleisimmillä koneilla ja laitteilla
  • huolehtia koneiden ja laitteiden toimintakunnosta ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot
  • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja
  • asiakaslähtöisyyden.

  • Opettaja: Lauri Eerola