Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (15osp) on valinnainen tutkinnon osa vammaisalan ammattitutkinnossa.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten osoittaminen:
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla vammaisalan palveluiden piirissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
  • Opettaja: Maija Hirvonen