YLEISTÄ

Opintojaksolla perehdytään kuvittamiseen eri tarpeisiin erilaisilla tekniikoilla. Miten kuvitetaan erilaisia teemoja, miten ideat leiskataan ja toteutetaan visuaalisesti vakuuttavaan muotoon. Miten ideoidessa otetaan huomioon asiakasnäkökulma ja kohderyhmä.

Opettaja: Juho Jusslin, juho.jusslin@keuda.fi, 040 624 9881

Toteuttamistapa: Etä- ja lähiopetus/luennot, projektioppiminen, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely

Oppimateriaali: opettajan materiaali Pinjassa, ammattikirjallisuus, verkon lähteet  • Opettaja: Juho Jusslin