Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 35 osp

Opiskelija osaa

  • tehdä energiapuun manuaalista ja koneellista hakkuuta, lähikuljetusta ja varastointia
    • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto
  • tehdä vähintään yhden turvetuotannon työvaiheen työt yhdellä tuotantomenetelmällä
  • tehdä pienen bioenergian tuotantolaitoksen käyttöön ja huoltoon sekä jakeluverkon ylläpitoon liittyviä avustavia töitä
  • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden.


  • Lärare: Lauri Eerola