Yritystoiminnan suunnittelu on valinnainen, kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin soveltuva tutkinnon osa. Materiaali yritystoiminnan suunnittelusta tarjoaa työkaluja ja tukea oman liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja yrityksen perustamiseen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija selvittää omia vahvuuksiaan yrittäjänä, kehittää liikeidean ja jalostaa siitä liiketoimintasuunnitelman, jossa selvitetään mm. liikeidea, asiakaskohderyhmät, markkinat ja markkinointitoimenpiteet, talouslaskelmat, kannattavuus ja hinnoittelu. Opiskelija saa myös perinpohjaisen tuen yrityksen perustamiseen liittyviin teknisiin asioihin. Opintojakson osaaminen osoitetaan näytöllä (liiketoimintasuunnitelma).

Tämä opinto on ns. non-stop -verkko-opinto, jonne voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijan ja vastuuopettajan HOKS -keskustelussa sovitaan, että opiskelija suorittaa opinnon verkko-opintona. Sen jälkeen

  • vastuuopettaja kirjaa opiskelijan HOKSin johtopäätökseen tutkinnon osalle, että opiskelija tekee ko. opinnon verkossa. esim. ”Ohjataan hankkimaan osaamista oppilaitosmuotoisena” ja lisätietoihin, että mitä opintoja tehdään verkossa.
  • opiskelija lähettää verkko-opinnon opettajalle ilmoittautumisviestin Keudan sähköpostilla ja laittaa samalla viestin kopiona myös vastuuopettajalleen.

Oppimateriaalin ovat tuottaneet yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Ammattiopisto Live, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Vantaan ammattiopisto Varia ja Talous ja nuoret TAT. Materiaalin tuotanto on saanut rahoitusta Opetushallitukselta.


  • Opettaja: Tiina Myrsky