Opiskelija osaa:

 • hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa
 • –suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan
 • –ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia
 • –käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita
 • –tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä
 • –toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen
 • –hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan
 • –hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • –laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta
 • –ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä
 • –käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • –ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä
 • –arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan
 • –edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • Opettaja: Sini Harju