Yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

400011 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Tämä on verkko-opinto, jossa hankitaan osaamista ammatillisen opiskelijan työpaikkaohjaajana toimimiseen. Ilmoittaudu verkko-opinnon suorittamiseksi omalle vastuuopettajallesi. Hän suunnittelee kanssasi osaamisen hankkimisen (HOKS), antaa ohjausta ja arvioi näytön. Tarvittaessa lisätietoja paivi.ranto@keuda.fi.

  • Opettaja: Päivi Ranto