Opinnon sisältö

 • Opiskelija valitsee jatkojalostukseen sopivat raaka-aineet tuotteelle  ja valmistaa valitusta raaka-aineesta jatkojalosteen kestävällä tavalla 
 • Opiskelija laatii toimintansa omavalvontasuunnitelman ja toimii tuotteen edellyttämien säädösten mukaisesti
  • Opiskelija huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja oikeanlaisesta pukeutumisesta ja toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
  • Opiskelija käyttää jatkojalostusprosessiin kuuluvia koneita ja laitteita turvallisesti vaihtelevissa työtilanteissa
  • Opiskelija pakkaa tuotteet tarkoituksenmukaisesti
  • Opiskelija varmistaa toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • Opiskelija huolehtii pakkausmerkintöjen ajantasaisuudesta ja varastoi pakatut tuotteet oikein

  • Opiskelija hinnoittelee tuotteet
  • Opiskelija minimoi jätteen syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätemateriaalia kiertotaloutta edistäen.