Yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

3D -tuotteen suunnitteleminen ja tulostaminen

Tämä on ns. non-stop -verko-opinto, jonne voi ilmoittautua Aavo -verkkosivujen kautta.