Tavoitteet ja sisältö

Opiskelija perehtyy sivupohjan rakenteeseen, sivuston visuaaliseen ilmeeseen ja teknisiin edellytyksiin. Hän käyttää hyväkseen verkkojulkaisemisen yleisimpiä sovelluksia ja välineitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan esimerkkisivuston.

Opinnoissa käsiteltävät asiat:

  • verkko-ohjelmien käyttö
  • sivurakenteen ja käyttöliittymän suunnittelu
  • sivuston visuaalinen ilme
  • verkkosivuston tekniset edellytykset
  • verkkotypografia