Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • käyttää traktoria maataloustöissä
  • kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti)
 • tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä
 • tehdä metsän uudistustöitä
 • käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja
 • tehdä pienimuotoisia rakennustöitä
 • huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työkykyä
 • käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia.

Kasvituotanto:

Maa- ja metsätaloustöiden vuosikiertoon liittyvien työtehtävien hallinta

Opiskelija
Tyydyttävä 1
 • tietää yleisimmät maa- ja metsätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina
Tyydyttävä 2
  Hyvä 3
  • tietää maa- ja metsätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina
  Hyvä 4
   Kiitettävä 5
   • tietää maa- ja metsätalouden työtehtävät eri vuodenaikoina ja suunnittelee ja arvioi omaa ammatillista koulutustarvettaan

   Kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen

   Opiskelija
   Tyydyttävä 1
   • tunnistaa yleisimpiä kasvi ja kotieläinlajeja
   Tyydyttävä 2
    Hyvä 3
    • tunnistaa yleisimpiä kasvi- ja kotieläinlajeja ja hyödyntää tietoa työskentelyssään
    Hyvä 4
     Kiitettävä 5
     • tunnistaa monipuolisesti kasvi- ja kotieläinlajeja ja hyödyntää tietoa työskentelyssään