Kurssin ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa:

  • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 
  • ottaa toiminnassaan huomioon erilaiset tuen tarpeet  
  • suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa tukea tarvitseville asiakkaille  
  • käyttää työssään monipuolisia menetelmiä ja välineitä  
  • käyttää työssään puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia 
  • osallistua monialaiseen yhteistyöhön  
  • arvioida ja kehittää toimintaansa.