Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen (4 osp)

Tämä on ns. non-stop -verko-opinto, jonne voi ilmoittautua Aavo -verkoston sivuilta.

Verkko-opinnon tekijät: Maria Mäkelä, Ilona Anttila, Hanna Lämsä