Luonnontuotekasvien viljeleminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita viljeltävät luonnonkasvit (esim. tupasvilla, nokkonen, ruusujuuri, mäkimeirami, siankärsämö, punahattu, väinönputki) ja tehdä viljelysuunnitelman
 • käyttää tarkoituksenmukaista viljelytekniikkaa
 • muokata, lannoittaa, kylvää, korjata ja varastoida satoa
 • käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita
 • hyödyntää luomutuotantoa toiminnassaan
 • noudattaa laatu- ja tuottavuusvaatimuksia
 • markkinoida tuotteitaan
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.
 • Lärare: Maikki Peltola